Kemencei Péter oldala

"A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén a nyár soha nem múlik el." (Albert Camus)

Törvények, rendeletek

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK

 

 

 

paragraph mini Hasznos linkekA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

paragraph mini Hasznos linkekTársasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

paragraph mini Hasznos linkekÁltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekSzemélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekAdózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekTársadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA helyi iparűzési adóról szóló 1990. évi C. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

paragraph mini Hasznos linkeka kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény

paragraph mini Hasznos linkekAz egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény

paragraph mini Hasznos linkekAz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA művészeti tevékenységet folytató magánszemély egyes költségeiről szóló rendelkezések alkalmazási feltételeiről szóló 39/1997. (XII.29.) MKM-PM együttes rendelet

paragraph mini Hasznos linkeka termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

paragraph mini Hasznos linkekaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

paragraph mini Hasznos linkekaz egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

paragraph mini Hasznos linkeka kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény

paragraph mini Hasznos linkekA gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

paragraph mini Hasznos linkek

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény

paragraph mini Hasznos linkek

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
paragraph mini Hasznos linkek

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

paragraph mini Hasznos linkek

113/2009. FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
paragraph mini Hasznos linkek

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

 

EU SZABÁLYOZÁS

paragraph mini Hasznos linkek

A Tanács 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó rendszerről

 

ADÓ- ÉS JÁRULÉKMÉRTÉKEK

2011

weblink Hasznos linkek

 

Biztosítottak által fizetendő járulékok 2009-2011

 

weblink Hasznos linkek

 

Foglalkoztató által fizetendő járulékok 2009-2011

weblink Hasznos linkek

SZJA adótáblák 2009-2011

weblink Hasznos linkek

Minimálbér 2009-2011

 

2010

weblink Hasznos linkekÖsszefoglaló táblázatok a fizetendő járulékokról 2009-2010

weblink Hasznos linkekÖsszefoglaló táblázatok a minimálbérről 2009-2010

weblink Hasznos linkekÖsszefoglaló táblázatok az adómértékekről 2009-2010

 

 


Pénzügyi Hírek

Hírek
Almenükkel bővült néhány menüpont!
2011-12-11 22:43:12
Elindult a honlap!
Csatlakozz Te is!
2011-04-12 13:03:58
Szavazás